Rijnrace 2019 [WP]

De PDF uitslagen zijn geconverteerd naar MS SQL. Als extra grapje zijn nu de historische resultaten per deelnemer te tonen.