LAN versie van het schade administratie programma van het GVB Groningen.