Wedstrijdgevers

1997-KNRB-Wedstrijdgevers

Het KNRB inschrijfprogramma moet uiteraard een tabel hebben met de uitgeschreven nummers 9en overige informatie). Daartoe is een apart programma gemaakt voor de wedstrijdGEVERS.